vicci
art paintings
about

Lucie Vacková


1982 narozena v Mladé Boleslavi
   
2002 - 2007Technická univerzita v Liberci, katedra designu, obor textilní a oděvní návrhářství
Titul: Bc
Bakalářská práce: Mořská hvězdice – komplet bytových textilií
1998 - 2002Střední umělecká škola textilních řemesel v Praze, obor oděvní návrhářství s aplikací krajky
   
2018 Mozaika - Výstava obrazů v Malé galerii v Doksech
Výstava obrazů v Rabasově galerii v Rakovníku, Středočeské sdružení výtvarníků
2017 Výstava obrazů v Domě kultury v Praze, Zbraslavský salon 2017
Výstava obrazů v Galerii 9 v Praze
Výstava obrazů v Muzeu umění a designu v Benešově, Salon výtvarníků Benešovska 2017
2013 Výstava obrazů v Domě kultury v Praze, Zbraslavský salon 2013
2012 Obraz v dražbě v rámci FAST filmového festivalu v Mladé Boleslavi
2011 Obraz v dražbě v rámci FAST filmového festivalu v Mladé Boleslavi
Výstava obrazů v galerii Templ v Mladé Boleslavi
Výstava obrazů ve Domě kultury v Mladé Boleslavi, Malíři malují Mladou Boleslav
Výstava obrazů v Domě kultury v Praze, Zbraslavský salon 2011
2010 Obraz v dražbě pro azylový dům v Mladé Boleslavi
Výstava obrazů ve Sboru českých bratří, Salon mladoboleslavských výtvarníků 2010
2007 Výstava TUL v Severočeském muzeu v Liberci (výstava interiérové textilie)
Výstava v galerii N v Jablonci nad Nisou (výstava interiérové textilie)1982 born in Mladá Boleslav
   
2002 - 2007University of Technology, textile faculty, Institute of textile and clothing design, Liberec
Programme of Study: Textile and Clothing Design
Degree: BA (hons)
Thesis: Starfish – Interior textile ensemble
1998 - 2002Textile craft college, Prague Programme of Study: Clothing design with lace application
   
2018 Mosaic - Exhibition of paintings at the Gallery in Doksy
Exhibition of paintings at the Rabas Gallery in Rakovník
2017 Exhibition of paintings at the House of Culture in Prague, Zbraslavský salon 2017
Exhibition of paintings at the Gallery 9 in Prague
Exhibition of paintings at the Museum of Art and Design in Benesov, Salon of Artists 2017
2013 Exhibition of paintings at the House of Culture in Prague, Zbraslavský salon 2013
2012 Painting at auction within FAST Film Festival in Mlada Boleslav
2011 Painting at auction within FAST Film Festival in Mlada Boleslav
Exhibition of paintings in the gallery Temple in Mlada Boleslav
Exhibition of paintings at the House of Culture in Mlada Boleslav, Painters paint Mlada Boleslav
Exhibition of paintings at the House of Culture in Prague, Zbraslavský salon 2011
2010 Painting at auction for shelter in Mlada Boleslav
Exhibition of paintings in Sbor českých bratří, Salon artists Mlada Boleslav 2010
2007 TUL Exhibition in Severočeske muzeum in Liberec (interior textiles exhibition)
Exhibition at Gallery N, Jablonec nad Nisou (interior textiles exhibition)